Budgetcoaching met een lach,
samen lukt het!

Halfjaar programma met een kostenbesparing van € 13.000 per jaar

Het programma bevat:

12 coaching sessies 1-op-1 t.w.v. € 840,-
Zie voor de inhoud van deze sessies, de te doorlopen fasen hieronder.

Bij de start van het traject een compleet administratie pakket t.w.v. € 49,-
Overzicht creëren kan alleen door middel van ordenen. Alle belangrijke zaken worden gearchiveerd op datum en thema met tabbladen, inhoudelijke informatie en natuurlijk tips, allemaal gebundeld.

Toegang tot de besloten Facebook Community t.w.v. € 89,-
De besloten online groep waar je antwoord krijgt op al je vragen en kan connectenmet gelijkgestemden.

Tussentijds online support t.w.v. € 180,-
Met maandelijkse video’s die online te bekijken zijn, ingevuld met financiële thema’s.Maar uiteraard ook door middel van e-mail vol met tips & tricks.

Tussentijdse coachcalls t.w.v. € 240,-
Elke maand hebben we telefonisch contact. Dit doen we op een vooraf afgesproken tijd en dag. We proberen dit zoveel mogelijk op dezelfde dag en tijd plaats te laten vinden. Tijdens de coachcalls kun jij aangeven waar je tegenaan loopt en zullen we samen kijken naar de afgelopen periode en plannen maken voor de komende maand. De coachcalls zullen ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Voorafgaand aan de coachcalls ontvang je van mij nog enkele vragen ter voorbereiding.

Whats App & E-mail;
Gedurende het hele traject ben ik bereikbaar via mail of whatsapp.

Evaluatie & bijstellen;
Elke maand stellen we doelen voor de volgende maand. Doelen die je op financieel vlak hebt.
Aan het einde van elke maand evalueren we deze doelen en stellen we deze waar nodig bij.

Nazorg fase van 6 maanden t.w.v. € 649,-

Om te zorgen voor een blijvend positief resultaat, beslaat de nazorg eigenlijk ook nog een periode van een half jaar. In dit half jaar krijgt de werknemer een maandelijkse ondersteuning per e-mail met de vraag hoe het gaat en met tips & tricks. Daarnaast heeft de werknemer de mogelijkheid om mij dit half jaar altijd om raad te vragen. Dit kan via telefoon en e-mail, maar ook tot maximaal 3 maal toe door middel van een 1-op-1 gesprek.

Compleet half jaar traject, inclusief nazorg € 1.398,-

Nú tijdelijk voor € 1.250,-

Hoe ziet het half jaar traject eruit?

Inventarisatie

Deze fase begint met een aantal gesprekken om de financiële situatie te inventariseren.

De inkomsten, uitgaven en schulden worden overzichtelijk gemaakt waardoor er een basis gemaakt kan worden om verdere stappen te kunnen maken. Wanneer dit nog niet gebeurt is, wordt in deze fase ook het papierwerk uitgezocht, geordend en gearchiveerd. Door overzicht te creëren, wordt er in deze 1e fase snel duidelijk hoe groot de financiële problematiek daadwerkelijk is.

Wanneer er loonbeslag van toepassing is, wordt er allereerst gekeken of de Beslagvrije voet wel correct is berekend. Hierin worden ten nadele van de medewerker regelmatig fouten gemaakt!

Door direct al zo gericht bezig te zijn en overzicht te creëren, wordt er vaak al snel een gevoel van rust ervaren door de medewerker.

Begeleiding

Nadat het grote overzicht opgesteld is, wordt er in deze fase een plan van aanpak gemaakt voor de situatie. We gaan kijken hoe de boog de andere kant op kan worden gespannen.

In deze fase is het eerst vaak praktisch: contact leggen en afspraken maken met schuldeisers, nagaan waar er mogelijkheden liggen om het inkomen te verruimen (bijv. door het aanvragen van toeslagen of andere voorzieningen waar recht op is), maar ook de kant van de uitgaven wordt belicht en liggen hier nog kansen om te besparen. Wanneer er een beeld is van de maandelijkse geldstroom (ook richting schuldeisers), wordt er een budgetplan opgesteld.

Deze fase is ook de fase van het achterhalen waar de financiële problemen vandaan gekomen zijn. Dit kan door een verandering van de situatie zijn waar de medewerker geen invloed op heeft gehad, maar kan ook komen door enkele persoonlijke keuzes die gemaakt zijn. Door hier kritisch naar te kijken, kan ook nagegaan worden welk gedrag de grondslag heeft gelegd aan deze financiële situatie en hoe dit een volgende keer anders aangepakt kan worden.

Gedragsverandering is vaak nodig en men ziet het na verloop van tijd vaak als “sport” om zoveel mogelijk te kunnen sparen.

Op naar een toekomst zonder schulden en een gevulde spaarrekening!

Nazorg

Na dit half jaar intensieve begeleiding boordevol informatie, tips & tricks, overzicht, rust en ruimte is het de bedoeling dat de werknemer zelfredzaam is. De financiële situatie is nu stabiel. Dit is echter vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Om te zorgen voor een blijvend positief resultaat, beslaat de nazorg eigenlijk ook nog een periode van een half jaar. In dit half jaar krijgt de werknemer een maandelijkse ondersteuning per e-mail met de vraag hoe het gaat en met tips & tricks. Daarnaast heeft de werknemer de mogelijkheid om mij altijd om raad te vragen. Dit kan via telefoon en e-mail, maar ook tot maximaal 3 maal toe door middel van een 1-op-1 gesprek.

Doel is dat de werknemer aan het eind van dit traject

zelfredzaam & uiteraard weer gelukkig is!